Feltételek

Üdülési feltételek

1.) A Főigazgatóság által szervezett turnusos üdülésekre, valamint a hétvégi és hét közbeni igénybevételre csak az érvényben lévő Jelentkezési lapon lehet jelentkezni. A Jelentkezési lap csak a jogosultságot igazoló mező kitöltésével és dátum megjelölésével együtt érvényes. Amennyiben az igénybevevő jogosulatlanul vette igénybe az üdülési szolgáltatást, úgy pótdíj fizetésére kötelezett. A pótdíj mértéke az üdülési díj 30 %-a.

2.) A Jelentkezési lapon leadott igény csak a hasznosítási pénzügyi referens által kiállított Visszaigazolás után tekinthető elfogadottnak.

3.) A részvételi díj megfizetésének esedékességét az érintett üdülő üzemeltetője által küldött Üdülési díjbekérő levél tartalmazza.

4.) A fizetési határidő be nem tartása esetén a hasznosítási pénzügyi referens a foglalást a fizetési határidő lejártát követő 2. munkanap elteltével lemondottnak tekinti, és törli a rendszerből.

5.) A lemondási feltételeket a szabályzat és jelen tájékoztatás tartalmazza.

6.) A részvételi díj nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, amely az üdülésről kiállított Üdülési díjbekérő levél alapján fizetendő.

7.) A szobákat az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni és az elutazás napján 10 óráig kell elhagyni.

8.) Az igénylő a szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeit, reklamációit az üdülőkben, a recepción elhelyezett Vásárlók könyvében rögzítheti.

9.) Az igénylő köteles az általa okozott kárt, jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg a helyszínen megtéríteni.

 

Lemondási feltételek

Nem terheli lemondási díj a jelentkezőt, amennyiben a lemondást az üdülés kezdőnapját megelőző 5. napig írásban közli a hasznosítási pénzügyi referenssel.

Az üdülésről való lemondást írásban kell bejelenteni.

Lemondási díjként, amennyiben a lemondás az üdülés kezdőnapját megelőző:

a) 4. és 5. napon történik, akkor a kiszámított önköltségi díj 30%-a,
b) 2. és 3. napon történik, akkor a kiszámított önköltségi díj 40%-a,
c) 1. napon, vagy az üdülés kezdőnapján történik, illetőleg amennyiben a jelentkező nem kezdi meg üdülését és nem is jelzi azt megelőzően lemondási szándékát, akkor a kiszámított önköltségi díj 100%-a fizetendő meg lemondási díjként.

Jelentkezési lap és Üdülési feltételek letöltése

Kérjük, hogy az itt található Jelentkezési lap és Üdülési feltételek nyomtatványt kitöltve juttassa el hozzánk, foglalását enélkül nem tudjuk visszaigazolni.

Letöltés

Idegenforgalmi adómentesség

Az SZGYF integrált üdültetési rendszerében ugyanúgy, mint bármely más üdülés esetében, a helyi illetékes önkormányzat idegenforgalmi adót, IFA-t róhat ki a vendégekre. Ez alól bizonyos esetekben mentesülhetünk.

  • Amennyiben a vendég nem töltötte be a 18. életévét,
  • a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ellátottja,
  • a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gondozottja,
  • vagy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alkalmazásában munkavégzés céljából tartózkodik az üdülőben, mentesül az IFA megfizetése alól.

Az üdülések tervezésénél ezeket a tényeket érdemes figyelembe venni.