Feltételek

Üdülési feltételek

1.) A Főigazgatóság által szervezett turnusos üdülésekre, valamint a hétvégi és hét közbeni igénybevételre csak az Online foglalási rendszeren keresztül, valamint a Jelentkezési adatlap kitöltésével lehet jelentkezni. A Jelentkezési adatlap csak a jogosultságra vonatkozó nyilatkozatétellel együtt érvényes. Amennyiben az igénybevevő jogosulatlanul vette igénybe az üdülési szolgáltatást, úgy pótdíj fizetésére kötelezett. A pótdíj mértéke az üdülési díj 30 %-a.

2.) A részvételi díj megfizetésének esedékességét az érintett üdülő üzemeltetője által küldött Üdülési díjbekérő levél tartalmazza.

3.) A fizetési határidő be nem tartása esetén a Főigazgatóság üdülőhasznosítási feladatokat ellátó munkatársa (a továbbiakban: ügyintéző) a foglalást a fizetési határidő lejártát követő 2. munkanap elteltével lemondottnak tekinti, és törölheti a foglalási rendszerből. A törölt foglalásról az ügyintéző minden esetben haladéktalanul értesíti a jelentkezőt.

4.) A lemondási feltételeket a szabályzat és jelen tájékoztatás tartalmazza.

5.) A részvételi díj nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, amely az üdülésről kiállított Üdülési díjbekérő levél alapján fizetendő.

6.) A szobákat az érkezés napján 14 órától 20 óráig lehet elfoglalni és az elutazás napján 10 óráig kell elhagyni.

7.) Az igénylő a szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeit, reklamációit az üdülőkben, a recepción elhelyezett Vásárlók könyvében rögzítheti.

8.) Az igénylő köteles az általa okozott kárt jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg a helyszínen megtéríteni.

Lemondási feltételek

Nem terheli lemondási díj a jelentkezőt, amennyiben a lemondást az üdülés kezdőnapját megelőző 7. napig írásban közli az ügyintézővel. Az üdülésről való lemondást írásban kell bejelenteni.

Lemondási díjként, amennyiben a lemondás az üdülés kezdőnapját megelőző:

a) 5., 6. és 7. napon történik, akkor a kiszámított önköltségi díj 30%-a,
b) 2., 3. és 4. napon történik, akkor a kiszámított önköltségi díj 50%-a,
c) napon, vagy az üdülés kezdőnapján történik, illetőleg amennyiben a jelentkező nem kezdi meg üdülését és nem is jelzi azt megelőzően lemondási szándékát, akkor a kiszámított önköltségi díj 100%-a fizetendő meg.

Jelentkezési adatlap letöltése

Kérjük, hogy az itt található Jelentkezési adatlap nyomtatványt kitöltve juttassa el hozzánk, foglalását enélkül nem tudjuk biztosítani.

Letöltés